Cảm Tác

cay bang do 500

Cây bàng rớm máu đứng đầu thôn
 Thay áo chờ xuân dạ mõi mòn
 Máu rớm tràn tim vì uất hận
 Chờ xuân mà chẳng thấy xuân sang

 
 Cuối đông Kỷ Sửu 2009

trau

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU