8a

 

Thanh Thủy Mến Yêu

Thanh Thủy, tên một làng quê đẹp!
Cớ chi lại đổi Thủy Dương hè?
Không lên mà xuống lè tè,
Dân tình cơ cực trăm bề đắng cay,
Thời gian khắc khoải tháng ngày
Bỉ cực đọa đày rồi cũng qua.
Thương thay thân phận chúng ta
Hoàng hôn bóng xế tuổi già chưa an
Mong sao được đổi lại tên làng
Thanh Thủy huy hoàng đẹp lắm thay.
Dân cư an lạc vui vầy,
Bồi đắp Thanh Thủy tràn đầy mến yêu.
 
Ngô Phong
Cảm tác sau khi thăm viếng "Thanhthuythuquan.net"
Đông Nhâm Thìn 2012

 

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU