ttg

Năm tháng dầm dãi nhiều đổi thay
Biết bao ân oán với đọa đầy
Thời gian trôi mãi không ngừng đọng
Tìm lại hương xưa vui tháng ngày

Ai biết tình thương cất ở đâu
Cho tôi ôm lại xếp trong đầu
Đền ơn đáp nghĩa để khuây khỏa
Khi chết thân này hết khổ đau !

Ngô Phong
Đông Nhâm Thìn 2012
Bài thơ này cảm tác sau khi đọc điếu văn "Khóc Hiền Thê" của nhà thơ Thanh Thủy

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU