Nhớ Miếu Xưa

 dinh

 
Kính lạy đức Thần Hoàng Bổn thổ
Chín mươi năm chúng con được hộ độ bởi người
Chín mươi năm chẳng phải xa xôi
Nhưng đã có bao thăng trầm thay đổi
Miếu ngày xưa nửa rừng nửa núi
Một rừng cổ thụ hoang sơ
Miếu ba gian âm u mà rộng rãi
Sân tiền đình đủ để phụng táng long xa
Năm hai lần xuân thu tế lễ
Bốn ấp làng đều cờ xí hoa đăng
Ngài được cung nghinh về đình làng tế lễ
Già trẻ gái trai làng đều dự đêm hoa đăng
Thật rộn ràng như thần hoàng về miếu

Luhuong1
                  
Nhưng hôm nay
Đất đai tối thiểu
Phần của ngài còn hơn một phần trăm (1%)
Dân văn minh có nhà ngoại trăm tầng
Sao không cất miếu ngài chín tầng
Để ngài trông trọn dân làng Thanh Thủy
 
Kính cẩn kỷ niệm ngày đến thăm công trình xây
dựng miếu Thần Hoàng làng Thanh Thủy
29/8/2013 tức 23/7 năm Quý Tị


 

 

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU