Viếng Lăng Thiệu Trị

77583677B

I

Hoang tàn phủ kín mồ Vua Thiệu,
Hưng phế xem ra dễ ngậm ngùi.
Đền vàng xưa đó còn bia đá,
Điện ngọc giờ đây một đống vôi.
Nhật nguyệt đôi vầng soi cảnh vắng,
Non sông một giãi xét lòng đời
Viếng cảnh não nề thay đế nghiệp,
Thế tình thôi thế thế mà thôi.

 

 4137465B

II)

Cỏ cây phủ kín nấm mồ Vua,
Các cụ sân chầu đứng ngẩn ngơ.
Hốt, mũ, cân, đai còn cả đó,
Ngựa, xe, võng, giá mất đi mô;
Trung quân giữ mãi lòng son sắt,
Ái quốc mà sao dạ hững hờ?
Đứng đó trăm năm mà chẳng chán,
Nhìn xem thế sự thấy buồn chưa?


Thanh Thủy
Thanh minh 1989.

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU