Video "4 cung nữ cuối cùng của Triều Nguyễn"

 

Video LeVietTuanAnh :

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU