happy new year 2015


Xướng Họa

THIHOA3


Thân phụ năm nay cửu thập rồi
Chín mươi từng trải những buồn vui
THANH ty bạch tuyết lòng thanh thản
THỦY chung bất dụ nghĩa tình người
Nhân hậu bao dung vun cội phúc
Thơ văn thi phú sống yêu đời
Thân tâm an lạc luôn vui khỏe
Sinh Nhật chúc mừng Cụ chín mươi  

Các con & các cháu

 

IMG 2549N

Họa : Bài 1

Con cháu mừng ông tuổi 90
Vui buồn dầu dãi một cuộc đời
Bạch tuyết ngâm hoài môi tê tái
Tình người đen bạc đĩa phải vôi
Cội phúc vun đầy nhiều bão táp
Yêu đời thi phú lại pha phôi
Trăm năm dẫu sống không thay được
Ô trọc lòng người mãi không vơi

Họa: Bài 2

Con cháu mừng ông tuổi 90
Sống vui sống khỏe sống luôn cười
Yêu đời thi phú ngâm không chán
Yếm thế sân si khổ cho đời
Hiện tại chuỗi ngày vui sướng nhất
Dĩ vãng tương lai chẳng đoái hoài
Di lực cười vui đời sống khỏe
Ta khuyên con cháu sống luôn cười

Thanh Thủy

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU