Nhưng đời còn tăm tối
Nỗi oan khiên đang
Đè nặng đám dân lành
Biết bao giờ hưởng trọn
Buổi bình minh
Mà dân chúng
Mọi người đều hạnh phúc
    
Viết đón thu Canh Dần
10-8-2O10

cop

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU