Nhà thơ vừa mất chiều qua
Chín lăm tuổi thọ thế mà còn oan
Lỡ sinh ra giữa thế gian
Bất phùng thời, phải gian nan suốt đời
Còn đây màu tím ông ơi
Vinh danh ông để lại đời thơ hay
Bao nhiêu tâm sự còn đây
Vài câu tiễn biệt nhớ ngày Ông đi
 
Nhà thơ Hữu Loan mất chiều

18-3-2010

HL

 

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU