Vui Chưa Tận Thế

nhay


Nhân loại qua rồi ngày tận thế
Cái từ huyển ảo đã 2 lần   
Thế kỷ 20 không dối được
Thế này 21 lại lừng khưng
Sống thừa cơm áo lo chuyện huyển
Đói rách người đời cứ dửng dưng
Chơi như Trung quốc đem nhốt tất
Không nước không cơm hết lừng khừng

Ngày 23 tháng 12 năm 2012

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU