Đong đưa gió sớm tùng mơn trớn
Ẻo lả trời trưa liễu rũ mềm
Tranh nắng mai khoe màu vàng thắm
Nhìn mây trúc ủ nét xanh êm
Nửa giàn hoa lý đưa hương dịu
Vài đóa tường vi phủ bóng đêm
Trăng vòng cung khuyết trời tây rọi
Chuông động u minh một nét thiền.

Đông Đinh Sửu 1997

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU