Hai nàng thanh nữ đứng trước hiên
Tha thướt màu xanh nét diệu hiền
Gió nhẹ gật đầu như đắc ý
Mưa sa ủ nặng vẻ ưu phiền.
Sương mai phủ mặt trông mờ ảo
Trăng tối soi từng vạch trắng đen
Trời sinh vẻ đẹp người trang cảnh
Tùng bút ta yêu nét dịu hiền.

Một sáng mùa đông Đinh Sửu 1/1998

songtung

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU