Gia Phong

Lá đợi phất phơ trước gia đường
Cháu về thăm chú với tình thương
Tình nghĩa, gia phong còn trọn vẹn
Xuân về chưa quá một tuần hương

Tết hết xuân còn để gặp nhau
Ngày đi chắc cũng chẳng bao lâu
Tám mươi bảy tuổi đời cũng hiếm
Gặp được bây giờ để mừng mhau

Xuân Tân Mão

giaphong

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU