Tuổi Đời

Mới đó mà nay tám sáu rồi
Tuổi đời đè nặng cái lưng còi
Hoàng hoa uống mãi tê môi thế
Lý Bạch ngâm hoài mỏi miệng tôi
Thế cuộc đổi thay đà chóng mặt
Tình đời giữ trọn chẳng lưng vơi
Quân tử cố cùng lưu khí tiết
Anh hùng mạc vận chẳng xu thời
         
Cuối thu Canh Dần, 2010

 

tuoidoi

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU