Tình Hòai

Hôm nay qua cổng đứng nhìn vô
Quang cảnh trông ra thật bơ phờ
Cửa đóng sân buồn cây ủ rũ
Bìm leo, lưới rỉ, cột bơ vơ
Bến cũ người xưa đà vắng bóng
Đường này ngõ ấy cũng thờ ơ
Đi, ở thế gian ai tránh dược
Dạ hoài tức cảnh niệm tình thơ

22-9-2004

tinhhoai

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU