Tình Hòai

Hôm nay qua cổng đứng nhìn vô
Quang cảnh trông ra thật bơ phờ
Cửa đóng sân buồn cây ủ rũ
Bìm leo, lưới rỉ, cột bơ vơ
Bến cũ người xưa đà vắng bóng
Đường này ngõ ấy cũng thờ ơ
Đi, ở thế gian ai tránh dược
Dạ hoài tức cảnh niệm tình thơ

22-9-2004

tinhhoai

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU