Ngựa con, Voi lão

Phụng sự quốc gia sức đã mòn
Sức mòn trí lực vẫn đang còn
Ý chí nấu nung hồn tông tộc
Thơ văn tân tạo nếp xóm làng
Tình quê mang nỗi niềm năm tháng
Tuổi thọ chưa vui chuyện thế gian
Ngựa con háu đá quên ơn cũ
Voi lão đành quỳ trước thời gian


Tặng một cán bộ lão thành bị đập đổ sanh phần 2003

nguavoi

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU