Trung Thu

trung thu5
           
Trung thu này nữa 89 rồi
Cùng Facebook để chia vui
Thơ thẩn đôi câu dù lẩm cẩm
Tuổi già trí kém nỡ ai cười


 
 
Trung Thu Quý Tị
 
Hết mơ hết mộng hết thơ hay
Sự thật bày ra có thế này
Đất đá nổi lên không cây cỏ
Hằng, Cuội buồn tình cũng chia tay
Đa chết từ lâu vì không nước
Minh Hoàng vỡ mộng rượu chẳng say
Trăng đẹp trời cao ta cứ hưởng
Không bánh không trà thơ vẫn hay

Thanh Thủy 

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU