Sống

 tinh-tam

Sống mà nằm đống
Sống mà chi
Sống thì phải đứng, phải đi, phải ngồi
Sống thì phải nói, phải cười
Biết trà, biết rượu, chia vui, xẻ buồn
Cầm, kỳ, thi, họa đa phương
Quốc gia, thế sự phải tường, phải phân
Có thế lực
Có tinh thần
Biết thiền, biết tịnh, biết cân
Phải biết quán chiếu định tâm rõ ràng
Không giận dữ, không bàng hoàng
Không phiền, không hận
Không sang, không giàu
Không thủ đoạn, phải cơ cầu
Noi gương tiên tổ, tô màu giang sơn
Làm cho đất nước huy hoàng
Cuối đời nhẹ bước trên đường Tây du

 

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU