Một đoạn sau cùng cũng đắng cay
Cuộc đời kết thúc thế này đây
Đầu càng suy nghỉ càng giông tố
Óc cố lo toan óc tỉnh say
Tám mấy năm trường công xe cát
Muôn ngàn thế sự cứ cuồn quay
Bất tài lận đận trong gió bão
Còn chút thời gian vẫn thế này.

 

51241241438962

 

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU