Biệt Ly

 

        Chỉ ba tất đất mà sâu thẳm
        Tình mới 3 ngày đã thiên thu 
        Ai bày tử biệt sinh ly đó ?
         Kẻ ở người đi lắm đoạn trường
         Áo cũ ấp hơi đang còn ấm
         Giường xưa an nghĩ chửa tàn hương
         Đất đá chôn vùi thân diễm lệ
         Trăng sao soi rọi  khối tình thương
         Ba vạn sáu ngàn chưa trọn kiếp
         Đi về ắt hẳn vẫn còn vương.

 

          25/11/2012 tức 12/10 năm Nhâm Thìn

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU