Vẹn

nsuthongvan

Trời Nam đất quý khéo sinh người
Toàn sắc vẹn tài đẹp cả đôi
Long lanh cặp mắt trời Nam rạng
Thỏ thẻ lời vàng nước Huế trôi
Nhã ngọc phun châu chèo Bắc vững
Ca ngâm hát xướng đẹp tình đời
Tuổi dù có luống còn hương sắc
Thử đếm trời Nam được mấy người

 

Tri ngộ chi tình
Nhân dịp gặp gở của 4 cung nữ cuối cùng của
Triều Nguyễn trong dịp Huế Festival Nhâm Thìn
        
Bạn vong niên Thanh Thủy
07/04/2012

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU