Thơ Điếu Bác  Lê Viết Định
mất ngày 26/02/2011 tức ngày 24/01Tân Mão

VongHoaPhungDieu

Bác Định ơi !
Họ tin bác đã đi rồi,
Lòng tôi xúc động, bồi hồi, tiếc thương.
Thương tiếc bác vì gương hiếu học
Chí kiên cường không quản tháng năm,
Nợ quốc gia quyết trả xong
Những ngày còn lại ra công học hành
Tuổi tám mươi gắng công đèn sách
Quyết hành trình vượt vạch văn chương
Xong rồi quanh lại cố hương
Viếng thăm dòng tộc, tổ đường, xóm thôn
Thơ bác nhắc những ngày thơ ấu
Đến học đường bùn lội, tơi mang
Cuộc đời cách mạng gian nan
Một lòng trung, hiếu, tình trường thủy chung.
Lời nghề nghiệp bác khuyên quần chúng
Hãy quên đi tuổi tác, khó khăn
Để cho cuộc sồng an nhàn
Sống vui, sống khỏe, bình an, thọ trường
Bác ra đi để thương, để nhớ
Để gương lành cho trẻ noi theo
Đường xa  lắm núi nhiều đèo
Nên không đến kịp tiễn chiều bác đi
Thôi đã lỡ,  lỡ thì thơ vậy
Gửi thơ đi hai lạy gửi theo
Tạ lòng những buổi tâm giao
Tử quy sinh ký ước ao thỏa lòng.
Bái biệt
TT
             
Tiễn Biệt
               
Xuân về sao bác nỡ bỏ đi
Họ hàng đau xót cuộc chia ly
Gương bác để đời con cháu học
Ba quên, bốn nhớ Họ gắng ghi
Tuổi trẻ quê hương nghèo khổ quá
Giải phóng chưa tròn, lắm nghĩ suy
Tiệc vui năm ngoái là lần cuối
Đàm đạo băn khoăn! hởi cố tri !

ghi nhớ ngày vĩnh biệt Tiến sĩ Lê viết Định
Lê viết tộc ai điếu 26/02/2011

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU