Định Mệnh
     kiepnguoi     

  
Tin Ông từ Mỹ đã hồi hương
Thương tiếc không còn để hưởng dương
Năm tháng nặng tình xa tổ quốc
Thời gian hạnh phúc chốn tha phương
Yêu nước quay về trên đất mẹ
Nhớ làng còn lại mấy dặm đường
Định mệnh phải chăng trời dành sẵn
Không xa Tổ quốc cũng xa làng
 
Tin Ông Lê viết Me đưa đám
tang từ Mỹ về và chôn tại Thừa Lưu
không về nguyên quán 
10 tháng 10 năm Tân Mão 2011

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU