Kép Tuồng

tuong

Trát vôi bôi phấn cái mặt dày 
Ê a lên tiếng đấng râu mày
Mặt trắng tượng trưng thằng bán nước
Khu đen sừng sõ kẻ hùng đây
Nhà cao cửa kín còn che lọng
Chẳng ngựa không cương cũng giật dây
Người lớn đi xem thằng bán nước
Trẻ con ngưỡng mộ kẻ râu mày

Thanh Thủy 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU