Đợi Chờ

doicho
 
"Đợi chờ " bác viết để ra đi
Để lại cho đời lắm nghĩ suy
Chờ đợi bao giờ mà gặp lại
Vĩnh biệt ngàn ngày cũng thế ni
Thân thế người thơ đang còn đó
Hình hài cố hữu vội mang đi
Chờ đợi năm qua càng vắng bóng
Nhớ ngày chừ biết nói câu chi?

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU