In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Thanh Thủy (phần 3)
Số lần đọc: 922

 

Đợi Chờ

doicho
 
"Đợi chờ " bác viết để ra đi
Để lại cho đời lắm nghĩ suy
Chờ đợi bao giờ mà gặp lại
Vĩnh biệt ngàn ngày cũng thế ni
Thân thế người thơ đang còn đó
Hình hài cố hữu vội mang đi
Chờ đợi năm qua càng vắng bóng
Nhớ ngày chừ biết nói câu chi?