Khánh Thành Cầu Tràng Tiền

Cau20Trang20Tien

Bốn năm sửa chữa một cây cầu,
Vừa đẹp! Vừa hay! Lại vừa mau!
Trước hết cám ơn nhà lãnh đạo,
Sau cùng khen thưởng cơ quan thầu.
Diễn văn khánh sự chưa nói hết,
Dân chúng vui mừng lại kháo nhau.
Cơ chế thị trường hay đấy nhỉ!
Bao cấp thì còn biết đến đâu.

 

Thanh Thủy

1995

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU