Viếng Lăng Tự Đức 

 
langtuduc e1503903616835

Trưa nay nhân dịp viếng Vua Thơ,
Kính mến từ khi đến Điện thờ.
Lãng mạng như ngài đã hết ý,
Lời thơ đẹp quá, đẹp hơn mơ.
Cổ kính vỡ ra Ngài có giữ
Tàn y còn cất để nơi mô? *
Ước gì được gặp Ngài trong mộng.
Để trọn tình thơ đẹp hội thơ.
 
Thanh Thủy
 
Thanh minh 1989
 
* Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
  Xếp tàn y lại để dành hơi.
 Tự Đức
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU