Viếng Lăng Khải Định
 
lang khai dinh
 
 
Sự nghiệp trời ban Nghiệp đế vương,
Thời lai phong túng thật khôn lường.
Bốn nghiệp thôi xin dành lấy một,  
Ba cung thế ấy tính thôi nhường
Sung rụng vẻ vang gì đế nghiệp
Ngỡ ngàng tưởng đến lúc xưng Vương
Ngữa nghiêng rồi cũng là thiên tử
Sự nghiệp trời ban nghiệp Đế vương
 
 
Thanh Thủy
Thanh minh 1989.
 
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU