Lão Hóa

PhotoFunia Etude Regular 2017 09 15 01 15 41b

 

Bạn bè lố nhố chết gần xong,
Còn lại riêng tôi với mấy thằng.
Tóc bạc, da mồi, tai lại điếc,
Mông teo, má tóp, mõm không răng.
Nhìn đẹp lắm khi cần bốn mắt,
Miếng ngon nhai kỹ phải hai hàm.
Ích kỷ trách thay cho cải tạo!
Sao chẳng cho người cải vạn xuân.

Thanh Thủy
1989

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU