Giao Thừa

Mai vàng từng đóa đua nhau nở
Pháo đón giao thừa nổ khắp nơi
Rắn bò ra cửa quay đầu ngóng
Ngựa chạy vô sân nghễnh cổ cười
Mã đáo thành công năm mới mới
Nhân tài xuất chúng thế vui vui
Chúc nhau năm mới muôn điều mới
Mới cái bên trong mới cả ngoài.

Thanh Thủy
Giao thừa Kỷ Tỵ - Canh Ngọ
1989 – 1990

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU