Sống Lì Chơi
 
Bước vào ngưỡng cửa cổ lai hi
Cắt mật phơi gan để sống lì
Cắt mật hàng ngày năm, ba chén
Phanh gan mỗi bữa bốn, vài li
Tình nặng vợ hiền thêm trìu mến
Nghĩa sâu con thảo bớt sân si
Ở đời được mấy ai như tớ
Cắt mật, phanh gan vẫn sống lì.
 
Năm trước buồn lột mật
Năm rồi khỏe như ai
Năm nay hơn năm ngoái
Cho đời hé mắt chơi
Cảm hứng mấy lời gửi đến anh
Vui xuân, vui tết chút tâm tình
Tuổi già còn muốn gì hơn nữa
Thơ rượu cho đời hưởng lạc sinh
 
Thanh Thủy
Xuân Đinh Sửu
 
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU