Tự Cảm
 
Năm hai năm trước tuổi đôi mươi
Xuân đến bây giờ xuân vẫn vui
Mai vẫn nở vàng vườn Thượng Uyển
Tuổi chưa ghi sổ chốn Diêm Đài
Non nước trăm tầng trèo chẳng mỏi
Thiên thai chục trượng tuột không thôi
Trời cho ta chọ vài mươi nữa
Gối chưa chồn, chân vẫn cứ bơi.
 
Thanh Thủy
Xuân Bính Tý 1996
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU