Hoài Cảm 

 

Từ độ bà đi chuông mỏ lạnh
Nhà thờ vắng tiếng tụng kinh khuya
Độn sầm cú rúc nghe lanh lãnh
Tưởng chừng tiếng cú gọi hồn về
Cảnh ấy tình này với tháng năm
Bấm tay chín mốt lượt trăng rằm
Dầu mà sống được mười năm nữa
Tất cả rồi ra cũng số không.
 
Thanh Thủy 
Hè Ất Mùi 2015
 
{module Articles - Related }
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU