DIỄN NGÂM NHỮNG BÀI THƠ THANH THỦY
THƯỞNG TRĂNG**NHỚ**VÀO THU**TÌNH TRĂNG**CHỪ NI

 


Trăm Xuân

Ba vạn sáu ngàn trăm lần xuân
Mấy ai đón hết bấy nhiêu lần
Xuân đi xuân đến xuân bất tận
Xuân đến rồi ta sẽ héo dần
Xuân đến rồi ta sẽ héo dần
Vui xuân lắm kẻ cũng buồn xuân
Sinh già bệnh chết xuân vô cảm
Sống chết chỉ là chuyện thế nhân
 
Thanh Thủy
2012
 
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba