Trăm Xuân

Ba vạn sáu ngàn trăm lần xuân
Mấy ai đón hết bấy nhiêu lần
Xuân đi xuân đến xuân bất tận
Xuân đến rồi ta sẽ héo dần
Xuân đến rồi ta sẽ héo dần
Vui xuân lắm kẻ cũng buồn xuân
Sinh già bệnh chết xuân vô cảm
Sống chết chỉ là chuyện thế nhân
 
Thanh Thủy
2012
 
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU