Chia Buồn

big 175772 12 NH08-345

Thanh Ân
Em trắng tay rồi
Vừa xong tang mẹ
Nay thời cha đi
Hiếu trung nay có còn gì
Để mà thương mến
Khi đi lúc về
Còn đâu nữa
Đêm khuya điện hỏi
Trọn hiếu trung
Theo rõi tuổi già
Ngậm ngùi ngày tháng trôi qua
Rồi đây chỉ có trăng tà
Thâu canh
Một mình thanh vắng
Một mình
Thương cha
Nhớ mẹ
Nặng tình cù lao

Thôi đành vậy
Lẽ đời là vậy
Đời
Có ai sống mãi được đâu
Cuộc đời đến lúc chấm câu
Luân xa cũng trọn một khâu luân hồi

Gương thầy Hộ Nhẫn đó rồi
Chín mươi tuổi thọ
Mội đời thiện tu
Nghiệp đã thành
Biết không tránh khỏi
Trước khi đi người đã biết rồi
Chằng sao tránh khỏi mệnh trời
Tròn vòng đến điểm luân hồi là xong
Mong em những lúc chạnh lòng
Làm thơ tưởng nhớ để dành đời sau
Mong em nhẹ bớt thương đau.

Thanh Thủy

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU