Kính Điếu Hương Linh
Thân tộc chú LÊ VIẾT TRỪU
Vô Cùng Thương Tiếc

S10-4458 330x370

 

Định mệnh sẵn dành nỗi chứa chan
Nhớ thương tình cũ lệ đôi hàng
Tổ đường giữ trọn niềm son sắt
Non nước vơi đầy dạ buốt gan
Xã hội chán chường buồn văng tục
Dân sinh  đau xót khó cố mang
Bước cuối cuộc đời đau khổ bấy
Nghiệp cũ dứt rồi kiếp mới quang

Thủy Dương ngày 13/03/2013
Thanh Thủy ai điếu

 

Di Chúc của Chú Lê Viết Trừu

Có Sinh thì Có Tử

Thân cát bụi trở về với cát bụi
Đừng than, chớ khóc, chẳng ngậm ngùi
Sanh, lão, bệnh, tử, đời là thế
Tre tàn, măng mọc, lẫn buồn vui

Nếu Ba Có Chết
Không kinh, không kệ,  không thầy
Không xấu, không tốt, ba ngày thì đưa
Sống trên đất,chết về với đất
Không am, không miếu, không đền
Không về địa ngục, không lên thiên đàng.

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU