Phat A Di Da 3

 

Đưa tiễn hương linh con Lê Viết Tâm

 

Hôm nay đúng lúc thu tàn
Lá xanh thì rụng, lá vàng lại treo
Cúc buồn cúc cũng tàn theo
Tim Ba ngưng đập nghe chiều con đi

img phanuu

Chín mốt tuổi lệ tràn mi
Thương con lần cuối ra đi não nề
Chẳng tròn đầm ấm phu thê
Ra đi lần cuối ở nhở rể con

Cha già con muộn đang còn
Cháu Lê Viết Đảm vun tròn sao đây
Ai dạy dỗ ngày thơ ấu
Ai lo toan cho cháu được thành người

2001715758 images

Ôi thôi chín mốt tuổi đời
Cũng đành số phận đất trời dành cho

Phụ bái tử
Thanh Thủy Lê Viết Quýt
Thừa Thiên Huế
7-10-2015 (26-9-Ất Mùi)

 

 

những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy ấn hành tại Hoa Kỳ 2017
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ nhất
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ hai
những bài thơ trong Thi Tập Thanh Thủy phần thứ ba
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU