Diệu Tưởng

thơ Hải Đà

kính gởi tặng Thi Sĩ Thanh Thủy nhân khi đọc bài "Phật Tại Tâm" và "Ngày Thứ 50"

Dò sông, sông vô tận
Hỏi núi, núi vô âm
Thỉnh kinh, kinh vô tự
Nhớ người, người vô tâm

Thương ta, ta vô vọng
Diệu tưởng tình mong manh
Đêm trùng lai đốn ngộ
Sương khói tàn hư thanh

Biệt tích giữa rừng khuya
Lung linh bóng dạ cầm
Ta  buông hồn nguyệt hạ
Đáy tim người trăm năm

Hỏi ta còn vô vọng
Hỏi người còn vô tâm
Hỏi tâm còn diệu tưởng
Hỏi đời còn tri âm ?


NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU