Phong Thủy Cố Đô Huế

 

 

Dòng thơm xuất hiện tự bao giờ
Dành để Nguyễn triều lập đế đô
Hương thủy tượng trưng nguồn long mạch
Ngự bình hình dáng bóng hổ mơ
Vọng cảnh bao la thiên địa hội
Thiên Mụ đát linh trấn cõi bờ
Nguyễn Phước mãi còn trong di tích
Duyên lành Phong thủy dựng cơ đồ

 

Thanh Thủy

 

"Hương thủy tượng trưng nguồn long mạch"

"Ngự bình hình dáng bóng hổ mơ"

1 2

"Vọng cảnh bao la thiên địa hội"

"Thiên Mụ đát linh trấn cõi bờ"

 

 

Thương Về Xứ Huế : Trình bày: Bảo Yến  | Sáng tác: Minh Kỳ

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU