Gặp nhau ngày báo hiếu
Nhớ ân đức tổ tiên
Đã dày công xây dựng
Sản sinh con cháu hiền
Hai bốn đời tăng trưởng
Đáng mặt giống Rồng Tiên

Tặng nhà thơ Lê-Viết-Định

Viết tại Tổ Đường Lê viết tộc
Ngày VU LAN  canh dần (2010 )

chuhieu

{module 26}

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU