duatien3

 

@Ảnh tư liệu của gia đình

 

Comthanmat1994

Cơm thân mật tại nhà Anh Yên Chị Mượn 1994

 

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU