50

 

Mới đó đã qua năm mươi ngày
Tháng ngày đo đếm thật nhanh thay
Di ảnh còn cười tươi như mộng
Hồn thiêng chẳng biết có còn đây
Mồ yên, mã đẹp con cháu thạnh
Chân yếu, thân gầy một gốc cây
Còn được bao ngày trên cõi thế
Lấy sống làm vui để đợi ngày.

wheel

Thanh Thủy

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU