hoa hong trang 12

Mẹ về có gió đi theo,
 Con nghe tiếng mẹ vui reo trước nhà
 Con,dâu cháu, rể chạy ra
 Đón hương hồn mẹ cả nhà cùng vui
 Mẹ đi hai tám năm rồi
 Mỗi năm nhớ mẹ bùi ngùi luyến thương
 Chúng con đốt một nén hương
 Để làm cầu nối âm dương đôi miền
 Tiếc vì hai nẽo tục tiên
 Không nhìn thấy mẹ, mẹ hiền thế nao
 Hiện nay mẹ ở nơi nào
 Đường tiên, lối phật mẹ vào nơi đâu
 Chúng con chỉ biết nguyện cầu
 Di Đà tiếp độ mẹ vào Tây phương
 Muôn ngàn dồn lại tình thương
 Kính dâng lên mẹ, niên thường hôm nay

 06/09 Kỷ Sửu 2009

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU