Lập Lại  


                         

  
                 Đầu thế kỷ 20
                 Tại sở thú Saigon
                 Du khách vào chơi
                 Thường dẫn chó
                 Chó phóng uế
                 Chệt vào bán “tào phụng xáng’
                 Xả giấy và vỏ đậu
                 Bẩn vườn hoa
                 Mấy anh bạn Lang Sa
                 Treo bảng Cấm
                 Defendu aux chiens et aux Chinois
                 Người Việt cười òa
                 Chệt và chó
                Bây giờ câu đó
                Treo ở cửa hàng snacks
                Tại Bắc Kinh Tử cấm thành
                Nhưng không phải Chệt và chó
                Mà là
                Nhật, Phi, Việt Nam và chó
                Người Hoa lại bắt chước Lang Sa
                Nhưng không cấm mà không tiếp
                Ẩn ý trước đã tiệp
                Đúng người Hoa mọi mặt khôn ngoan

 

               Ngày 22/02/2013

 

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU