Nắng Mới
 
14742757543226 phonuigialai7B
 

U ám lâu rồi nắng mới lên,
Bình minh hé rạng ngỡ lâu bền.
Ngờ đâu một thoáng mây che khuất,
Nắng tắt muôn cây đứng lặng yên.
Sâu bệnh tràn ra gặm lá xanh
Vườn cây xơ xác, gió lay cành.
Cành trơ trụi lá không buồn động
Khổ chủ nhìn cây mắt lệ đoanh!
Ước xé mây ra lấy mặt trời,
Cho dòng nắng mới rọi khắp nơi.
Để cây xanh lá, cành đầy trái,
Đồng lúa chín vàng, trâu reo vui.

Thanh Thủy
Đổi mới 1987
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU