Ferdinand Marcos

 

PhotoFunia Spring memories Regular 2017 09 15 08 24 12bb

Tin cựu Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos chết ở Hawai, không được đem xác về nước
và Hoa Kỳ cấm Hàng không Hoa Kỳ không được chở quan tài

 

Được tin ông Fer mất đi rồi,
Nghĩ lại tài năng đáng ngậm ngùi!
Khi thắng bao nhiêu người đón tiếp,
Lúc thua lắm kẻ cố buông rơi.
Sống quyết đưa tay nâng quả đất,
Chết đành thí xác ở quê người.
Thế tình đen bạc là thế thế,
Đen hơn nước mực, bạc hơn vôi!

 

Thanh Thủy
29/9/1989

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU