Qua cầu Thuận An trả 200đ

 

cau20thuan20an

 
 
Thân mi trên nước dưới trời,
Lòng mi đau khổ ai người quan tâm?
Khi gió tạt, lúc mưa dầm,
Nắng, sương dầu giãi sắt cầm với ai.
Hai đầu mà lại không đuôi.
Mặc ai đi ngược về xuôi đó mà!
Bán mình mặc khách đi qua,
Chuyến này ắt hẳn Tú bà lợi to.
Đem thân tranh đấu với đò,
Mà người hưởng lợi chẳng là ngư ông.
Đứng nhìn trời, phá mênh mông,
Thương mi thông cảm nỗi lòng với mi.
 
 

20/10/1989
Lộ phí: Xe đạp và người qua phải trả 200đ
 
 
{module Articles - Related }
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU