86 Lần Xuân
(Sắt đá và thịt xương)

Tám sáu lần xuân vẫn sống còn
Dù cho ngựa đá mỏi chân bon
Hoa khôi đâu có chừng này tuổi
Danh tiếng hết rồi nợ nước non
Sắt thép oxi xơi cũng gãy
Bê tông mưa gió xác phải mòn
Xương thịt ngẫm ra mà cứng nhỉ
Còn hơn ngựa đá mỏi chân bon.
 
 
Thanh Thủy
1/1/2010
 
 
{module Articles - Related }
NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU