Bảy trăm năm lẽ Huyền Trân ơi
 Đếm bước thời gian đã quá dài
 Quốc sắc thiên hương đem đổi đất
 Vàng thau lẫn lộn số do trời
 Thân ngọc mưu sâu quay về nước
 Tình vàng dăng díu giữa bể khơi
 Hiếu trung giữ trọn niềm son sắc
 Tình nghĩa không vui với cuộc đời
 
 Thừa thiên Huế lập đền kỷ niệm
 Bảy trăm năm 1306 - 2006

 Picture4

{module 26}

NSUT HỒNG VÂN diễn ngâm THƠ THANH THỦY
ĐỌC THƠ THANH THỦY
ĐÌNH LÀNG THANH THỦY
DIỄN ĐÀN THÂN HỮU